Ημερήσια Διάταξη Καταστατικής Συνέλευσης «Μέντη»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΩΤΩΝ «Ο ΜΕΝΤΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 1

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : αλλαγή της έδρας από Αθήνα σε περιφέρεια Αττικής σε Δήμο και ακριβή διεύθυνση που θα ορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 2

Πρόταση Σπύρου Ελ. Κατωπόδη : αλλαγή των σκοπών του Συλλόγου. Ο Σύλλογος να έχει καθαρά πολιτιστικό χαρακτήρα, να στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην συνεύρεση των απανταχού Μεγανησιωτών και να μην έχει καμία ενασχόληση με τοπικά συμφέροντα και κοινωνικά δρώμενα του Μεγανησίου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 3

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος άρθρου με το παρακάτω.

Μέσα για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών θα είναι, εντελώς ενδεικτικά :

α) Η οργάνωση εκδηλώσεων όπως διαλέξεις, συνέδρια και συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, εκδρομές, χοροεσπερίδες, αθλητικές οργανώσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

β) Η συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και τους θεσμικούς φορείς του Μεγανησίου (Σύλλογος αλιέων, Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, επιτροπές κλπ.) και η επικοινωνία με όλους τους Μεγανησιώτες όπου και να βρίσκονται.

γ) Η δημιουργία Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος, η Έκδοση Εφημερίδας ή Βιβλιοθήκης ή Αναγνωστηρίου, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα πολυμέσα (multimedia) και το διαδίκτυο (internet).

Για όλα τα παραπάνω η τελική ευθύνη και έγκριση εναπόκεινται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόταση Απόστολου Γατή : διευκρινίσεις στο προτεινόμενο από το Δ.Σ. άρθρο που έχουν ως εξής.

Μέσα για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών θα είναι, εντελώς ενδεικτικά :

α) Η οργάνωση εκδηλώσεων όπως διαλέξεις, συνέδρια και συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, εκδρομές, χοροεσπερίδες, αθλητικές οργανώσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

β) Η συνεργασία με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή και τους θεσμικούς φορείς του Μεγανησίου (Σύλλογος αλιέων, Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, επιτροπές κλπ.) και η επικοινωνία με όλους τους Μεγανησιώτες όπου και να βρίσκονται.

γ) Η δημιουργία Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος, η Έκδοση Εφημερίδας ή Βιβλιοθήκης ή Αναγνωστηρίου, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα πολυμέσα (multimedia) και το διαδίκτυο (internet).

Για όλα τα παραπάνω η τελική ευθύνη και έγκριση εναπόκεινται στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης προς τη Γενική Συνέλευση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 4

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : προσθήκη στα μέλη του Σωματείου και οι φίλοι του Συνδέσμου. Επίσης αλλαγή έτους ηλικίας μελών στο 18ο έτος της ηλικίας των.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : προσθήκη στην εγγραφή για τους φίλους του Συνδέσμου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 7

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : προσθήκη δικαιωμάτων για τους φίλους του Συνδέσμου.

Φίλοι του Συνδέσμου δύνανται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα που δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις για να γίνουν μέλη του Συνδέσμου, αλλά επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή και τη δράση του, και μπορούν καταβάλλοντας τη συνδρομή τους (όπως και τα τακτικά μέλη), να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του, να βοηθούν στην προετοιμασία και την παρουσίασή τους, και γενικά, να συμμετέχουν στη ζωή του, εφ’ όσον με τη δραστηριότητα και τη συμπεριφορά τους δεν προσβάλλουν την υπόληψη του Συνδέσμου και δεν στρέφονται εναντίον των σκοπών του.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι δεν έχουν μόνο οι εν ενεργεία βουλευτές, περιφερειάρχες και δήμαρχοι, καθώς και οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές, αν συμπίπτουν οι εκλογές του Σωματείου με τις Εθνικές, Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές. Όσον αφορά στους Δημοτικούς ή Περιφερειακούς Συμβούλους, αυτοί μπορούν να είναι μόνο απλά μέλη Δ.Σ. του Σωματείου.

Πρόταση Σπύρου Ελ. Κατωπόδη : ένσταση στην προσθήκη του άρθρου 8 με την εξής πρόταση. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του υπάρχοντος καταστατικού , απαγορεύεται η πάσα ανάμειξη του Σωματείου εις την πολιτική . Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει το ασυμβίβαστο του μέλους του Δ.Σ. του Μέντη με το Δ.Σ. του Δήμου. Κατά πόσο δηλαδή επιτρέπεται κάποιος να συμμετέχει παράλληλα και στους δύο αυτούς φορείς.

Πρόταση Γεωργίου Γαβρίλη : ένσταση στην προσθήκη του άρθρου 8 με την εξής πρόταση. Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, πάρεδροι κτλ, καθώς και οι υποψήφιοι για όλο το διάστημα της προεκλογικής εκστρατείας να εκπίπτουν από μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε απλά μέλη του συλλόγου και ειδικά για τους εν ενεργεία να κινούνται διαδικασίες αντικατάστασής τους.

Πρόταση Απόστολου Γατή : ένσταση στην προσθήκη του άρθρου 8 με την εξής πρόταση. α) Να διαγραφεί η προϋπόθεση : «αν συμπίπτουν οι εκλογές του Σωματείου με τις Εθνικές, Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές». β) Όσον αφορά στους Δημοτικούς ή Περιφερειακούς Συμβούλους, αυτοί μπορούν να είναι μόνο απλά μέλη του Συλλόγου και όχι του Δ.Σ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 9 [υπάρχον άρθρο 8]

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : Η ετήσια συνδρομή να ορισθεί στο ποσό των 10 ευρώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 [ υπάρχον άρθρο 9 ]

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : Καθυστερημένες να θεωρούνται οι συνδρομές πέραν του ενός έτους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 13 (υπάρχον άρθρο 12)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : αντί του « τα αντεπιστέλλοντα μέλη στερούνται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι κατά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου», αντικατάσταση με το εξής :

Όμως έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, με περιορισμό ότι μπορούν να καταλάβουν έως δύο θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε τακτικές, είτε αναπληρωματικές, εφ’ όσον υποβάλλουν υποψηφιότητα και εκλεγούν. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη καταλαμβάνουν μόνο τη θέση του απλού μέλους του Δ.Σ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 14 (υπάρχον άρθρο 13)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : προσθήκη του εξής : Την παραπομπή στη Γενική Συνέλευση για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε μέλος του Συνδέσμου ή του Δ.Σ., αποφασίζει το Δ.Σ. με πλειοψηφία του ½ των μελών του πλέον ενός, ή το 1/5 των τακτικών μελών, που συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αυτό το σκοπό, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. Στην περίπτωση που το μέλος προς παραπομπή είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., την εισήγηση αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. Το προς παραπομπή μέλος, δύναται να παραστεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και να λάβει το λόγο. Σε περίπτωση όμως που είναι μέλος του Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Πρόταση Απόστολου Γατή : διευκρινίσεις στο προτεινόμενο από το Δ.Σ. άρθρο που έχουν ως εξής :

Την παραπομπή στη Γενική Συνέλευση για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε μέλος του Συνδέσμου ή του Δ.Σ., αποφασίζει το Δ.Σ. με πλειοψηφία του ½ των μελών του πλέον ενός, ή το 1/5 των τακτικών μελών, που συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αυτό το σκοπό, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ και σε περίπτωση κωλύματος του νόμιμου εκπροσώπου του. Στην περίπτωση που το μέλος προς παραπομπή είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., την εισήγηση αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. Το προς παραπομπή μέλος, δύναται να παραστεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και να λάβει το λόγο. Σε περίπτωση όμως που είναι μέλος του Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα ψήφου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 16 (υπάρχον άρθρο 15)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : αντί του « οι πειθαρχικές ποινές κατά των μελών του Σωματείου επιβάλλονται από το Δ.Σ. και κατά των μελών του Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση», αντικατάσταση με το εξής :

Οι πειθαρχικές ποινές κατά των μελών του Σωματείου και των μελών του Δ.Σ. επιβάλλονται στη Γ.Σ. και με πλειοψηφία ¾ των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου. Επιβάλλονται δε, μόνον στην πρώτη ή τη δεύτερη Γ.Σ. του άρθρου 22.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 20 (υπάρχον άρθρο 19)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : αντί του « Όργανα της Διοικήσεως του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και η Ελεγκτική Επιτροπή», αντικατάσταση με το εξής:

Όργανα της Διοικήσεως του Σωματείου είναι η Γ.Σ., το Δ.Σ. και η ελεγκτική επιτροπή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 21 (υπάρχον άρθρο 20)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : αλλαγή του μηνός Ιανουαρίου με το μήνα Νοέμβριο, και προσθήκη του εξής:

Μπορεί εκτάκτως να συγκληθεί και στο Μεγανήσι, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με σκοπό να διευκολυνθούν τα μέλη να συμμετάσχουν σε αυτήν, και προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει επί σημαντικών θεμάτων ή να ενημερώσει σχετικά.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 23 (υπάρχον άρθρο 22)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : αλλαγή της απαρτίας στη δεύτερη Γ.Σ. από οσαδήποτε μέλη έχουν ψήφο, σε 50 μέλη και εισαγωγή τρίτης Γ.Σ. εάν δεν υπάρχει απαρτία ούτε στη δεύτερη ως εξής:

Εάν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η παρουσία 50 τουλάχιστον μελών, τότε συνέρχεται την ίδια μέρα και ώρα της μεθεπόμενης βδομάδας, οπότε απαρτία υπάρχει εάν παρευρίσκονται τουλάχιστον 25 μέλη. Εάν και πάλι δεν συγκεντρωθούν 25 τουλάχιστον μέλη, τότε αποφασίζει περί του τι πρέπει να γίνει το Δ.Σ. Απόφαση της Γ.Σ. για θέμα που δεν έχει αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 (υπάρχον άρθρο 23)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : προσθήκη στο άρθρο των εξής διαγραμμισμένων :

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο Διοικήσεως του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα και κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, δια πλειοψηφίας του 1/2 πλέον ενός, μελών. Αυτή, ούσα το ανώτατο όργανο, δικαιούται να παύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν αυτό υπαγορεύεται από το συμφέρον του Σωματείου ή από σπουδαίους λόγους, ιδία συνεπεία βαριάς παράβασης των καθηκόντων των συμβούλων ή των διατάξεων του παρόντος και των νόμων, επίσης δια πλειοψηφίας των ¾.

Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στο Καταστατικό και καθορίζει γενικά την πορεία ανάπτυξης της δράσης του Σωματείου.

Πρόταση Απόστολου Γατή : προσθήκη στις προτεινόμενες αλλαγές από το Δ.Σ. ως εξής:

Σημείωση: Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ορίζεται από το νόμο περί συνδικάτων και σωματείων και του Αστικού Κώδικα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 26 (υπάρχον άρθρο 25)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : αλλαγές του υπάρχοντος άρθρου με τις διαγραμμισμένες προτάσεις:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι εννεαμελές. Με την προϋπόθεση ότι η κάθε τοπική Κοινότητα θα έχει τουλάχιστον 3 υποψήφιους, στο Δ.Σ. εκλέγονται 2 από κάθε τοπική Κοινότητα, και οι υπόλοιποι υποψήφιοι με τη σειρά που κατατάσσονται στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν 3 τουλάχιστον υποψηφιότητες από κάθε τοπική Κοινότητα, τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται 1 τουλάχιστον από κάθε τοπική Κοινότητα και οι υπόλοιποι με τη σειρά που κατατάσσονται στην ψηφοφορία, ανεξαρτήτως της τοπικής τους προέλευσης. Ομοίως τα αναπληρωματικά μέλη (4) εκλέγονται 1 από κάθε τοπική Κοινότητα και οι υπόλοιποι με βάση τους ψήφους που συγκεντρώνουν, ανεξάρτητα της τοπικής τους προέλευσης.

Το Δ.Σ. εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση του Νοεμβρίου, δια μυστικής ψηφοφορίας και για δύο χρόνια. Την εκλογή αυτή διεξάγει 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γ.Σ. Η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη προς την του υποψήφιου του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Κάθε υποψήφιος, για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλει δηλώσεις προς το Δ.Σ., μέχρι προ της έναρξης της Γ.Σ. Βάσει των δηλώσεων αυτών, ο Πρόεδρος μεριμνά για την τύπωση των ψηφοδελτίων, στα οποία αναγράφονται όλα τα ονόματα των δηλωσάντων και για την ανάρτηση πίνακα στην αίθουσα της Συνεδριάσεως, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, και στις δύο περιπτώσεις κατ’ αλφαβητική σειρά.

Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να θέσει από 1 έως 4 σταυρούς, με την προϋπόθεση ότι για τους υποψήφιους κάθε τοπικής Κοινότητας, θα τίθεται τουλάχιστον 1 σταυρός.

Εκλεγέντες Σύμβουλοι θεωρούνται οι δύο πρώτοι υποψήφιοι από κάθε τοπική Κοινότητα, και οι υπόλοιποι τρεις, με βάση τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσαν. Αυτοί είναι οι αμέσως μετά τον τελευταίο επιτυχόντα τακτικό Σύμβουλο σε αριθμό ψήφων ερχόμενοι. Αυτοί αναπληρώνουν τους τακτικούς Συμβούλους σε περίπτωση θανάτου, εκπτώσεως, παραιτήσεως ή μακροχρόνιου κωλύματος τούτων.

Πρόταση Ελευθερίου Π. Κατωπόδη : η διατύπωση του άρθρου να παραμείνει ως έχει, δηλαδή να εκλέγονται τρεις Σύμβουλοι από κάθε Τοπική Κοινότητα, χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 27 (υπάρχον άρθρο 26)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : προσθήκη στο υπάρχον άρθρο του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, του αναπληρωτή Ταμία, ως και τον εκπροσώπου του Σωματείου εις την Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων της Λευκάδας

Πρόταση Ελευθερίου Π. Κατωπόδη : ένσταση στην πρόταση του Δ.Σ. να μην υπάρχει εκπρόσωπος του Σωματείου στην Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Λευκάδος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 28 (υπάρχον άρθρο 27)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : αλλαγή του τακτικού συμβουλίου από δίμηνο σε κάθε μήνα. Και αντικατάσταση των δύο τελευταίων παραγράφων με το εξής :

Σε περίπτωση της, για οποιονδήποτε λόγο, δημιουργίας πέντε κενών θέσεων στο Δ.Σ., αυτές καλύπτονται, για τις μεν τέσσερις πρώτες, από τους αναπληρωματικούς εκλεγέντες συμβούλους, για τη δε πέμπτη θέση, το Δ.Σ. συγκαλεί Γ.Σ. με μοναδικό σκοπό την πλήρωση της κενής θέσης 5) σε αυτό.

Όποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις πέντε διαδοχικές τακτικές Συνεδριάσεις, ή δικαιολογημένα μεν αλλά για περισσότερες από δέκα τακτικές διαδοχικές Συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον επιλαχόντα Σύμβουλο που είναι πρώτος στη σειρά

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 29 (υπάρχον άρθρο 28)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : αλλαγή της απολύτου πλειοψηφίας με πλειοψηφία του ½ πλέον ενός μελών.

Πρόταση Ελευθερίου Π. Κατωπόδη : ένσταση στην πρόταση του Δ.Σ. και πρόταση οι αποφάσεις του Δ.Σ. να λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, διότι αν κάποια στιγμή, εμφανισθούν στο Δ.Σ. δύο μέλη από κάθε Κοινότητα, δηλαδή έξι συνολικά,

αυτό σημαίνει ότι την πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, θα την έχουν οι Σύμβουλοι των δύο Κοινοτήτων μόνο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 33 (υπάρχον άρθρο 32)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος άρθρου με το παρόν :

Ο Έφορος του Σωματείου έχει την φροντίδα της Λέσχης του Σωματείου και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός αυτής, της βιβλιοθήκης, του δικτύου Η/Υ, των σχετικών χώρων, επίπλων και εξοπλισμού του Σωματείου. Εισηγείται στο Δ.Σ. δραστηριότητες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Λέσχης του Σωματείου ως χώρου τακτικής συνάντησης των μελών και των φίλων του Σωματείου. Συντάσσει και διατηρεί πρωτόκολλο που είναι καταγεγραμμένα τα περιουσιακά στοιχεία στου Σωματείου. Μετά το πέρας της θητείας του, παραδίδει τη λέσχη και εν γένει τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου στον νεοεκλεγέντα έφορο, συντάσσοντας και υπογράφοντας αμφότεροι, πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : Το Σωματείο δύναται να προβεί στη δέουσα διαδικασία προκειμένου να καταστεί μέλος της Ομοσπονδίας πολιτιστικών, και μόνον, Συλλόγων της Λευκάδας. Εκπροσωπείται από μέλος του Δ.Σ. που δεν φέρει ετέρα αρμοδιότητα και ορίζεται δια ανατάσεως της δεξιάς των μελών του Δ.Σ., την ημέρα που συγκαλείται σε σώμα. Η διάρκεια της θητείας του είναι όση του Δ.Σ. στο οποίο μετέχει και ανεξάρτητα από τον χρόνο θητείας του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ. του Σωματείου για τα θέματα της Ομοσπονδίας και δρα σύμφωνα με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του Δ.Σ. Εφ’ όσον το Δ.Σ. αποφασίσει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μπορεί να ανακαλέσει και να αντικαταστήσει το μέλος που εκπροσωπεί το Σωματείο στην Ομοσπονδία. Το Σωματείο μπορεί να άρει τη συμμετοχή του στην Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων της Λευκάδας με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.

Πρόταση Ελευθερίου Π. Κατωπόδη : ένσταση στην πρόταση του Δ.Σ. να μην προστεθεί αυτό το άρθρο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 35 (υπάρχον άρθρο 33)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : προσθήκη του εξής :

Ελλείψει αναπληρωματικών μελών, συγκαλείται από το Δ.Σ. έκτακτη Γ.Σ. με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης, την πλήρωση των κενών θέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : Για την πραγματοποίηση των στόχων του Σωματείου, το Δ.Σ., με πλειοψηφία του ½ πλέον ενός μελών του, μπορεί να συγκροτεί βοηθητικές επιτροπές. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και η χρονική διάρκεια λειτουργίας των επιτροπών αυτών, θα καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. Ο ελάχιστος αριθμός μελών κάθε επιτροπής είναι τα τρία μέλη. Ως μέλη σε επιτροπές μπορεί να συμμετέχουν και μέλη του Δ.Σ. Ο επικεφαλής της κάθε επιτροπής είναι ο υπεύθυνος της επιτροπής αυτής, που ορίζεται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων του ενός μελών του Δ.Σ. στην επιτροπή, ο υπεύθυνος της επιτροπής αποφασίζεται μεταξύ αυτών από το Δ.Σ με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών του.

Πρόταση Ελευθερίου Π. Κατωπόδη : ένσταση στην πρόταση του Δ.Σ. για την προσθήκη του άρθρου. Δεν χρειάζεται η καταστατική υποχρέωση του Δ.Σ. για δημιουργία επιτροπών. Όταν το Δ.Σ. κρίνει απαραίτητο, θα δημιουργήσει επιτροπές.

Πρόταση Απόστολου Γατή : τροποποιήσεις στο προτεινόμενο από το Δ.Σ. άρθρο που έχουν ως εξής :

Για την πραγματοποίηση των στόχων του Σωματείου, το Δ.Σ., με πλειοψηφία του ½ πλέον ενός μελών του, μπορεί να συγκροτεί βοηθητικές επιτροπές. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και η χρονική διάρκεια λειτουργίας των επιτροπών αυτών, θα καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. (θα καθορίζονται από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Δ.Σ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ρόλος ανατίθεται στο Δ.Σ.). Ο ελάχιστος αριθμός μελών κάθε επιτροπής είναι τα τρία μέλη. Ως μέλη σε επιτροπές δεν μπορεί να συμμετέχουν και μέλη του Δ.Σ αλλά δύνανται να μετέχουν ως επικουρία. Ο επικεφαλής της κάθε επιτροπής είναι ο υπεύθυνος της επιτροπής αυτής, που ορίζεται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 40 (υπάρχον άρθρο 37)

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : αντικατάσταση του υπάρχοντος άρθρου με το εξής:

Αποκλείεται η οιαδήποτε ανάμειξη του Σωματείου σε θέματα που άπτονται της κοινώς εννοούμενης κομματικής δραστηριότητας. Επίσης το Σωματείο πρέπει να προστατεύεται από κάθε προσπάθεια ανάμειξης του σε κομματικές διενέξεις και σκοπιμότητες.

Το Σωματείο λαμβάνει μέρος στον κοινωνικό διάλογο και στα σοβαρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία αφορούν στο Μεγανήσι και απασχολούν τη Μεγανησιώτικη κοινωνία, καθώς και στις σχετικές επιτροπές διαβούλευσης που προβλέπονται από το νόμο και συστήνονται από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή του Μεγανησίου.

Οι Συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες, εκτός των περιπτώσεων που εξετάζονται προσωπικά ζητήματα και ο ενδιαφερόμενος ή τα ¾ των μελών του Δ.Σ. αιτηθούν κλειστή συνεδρίαση.

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν και οφείλουν, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Δ.Σ., να καταβάλλουν προσπάθειες για τη δημιουργία τοπικών «πυρήνων» μελών του Σωματείου, οι οποίοι να συμβάλλουν στην προώθηση και επίτευξη των σκοπών του, με τη συσπείρωση των Μεγανησιωτών που κατοικούν στην περιοχή τους. Όλες οι ενέργειες και πρωτοβουλίες αυτών των μελών, εγκρίνονται, πριν από την υλοποίηση τους, από το Δ.Σ. το οποίο καθορίζει το εύρος τους, καθώς και τη μεθοδολογία.

Πρόταση Απόστολου Γατή : προσθήκη στο προτεινόμενο από το Δ.Σ. άρθρο που έχουν ως εξής (διαγραμμισμένο τμήμα) :

Αποκλείεται η οιαδήποτε ανάμειξη του Σωματείου σε θέματα που άπτονται της κοινώς εννοούμενης κομματικής ή παρένθετης ή έμμεσης με αυτήν δραστηριότητας. Επίσης το Σωματείο πρέπει να προστατεύεται από κάθε προσπάθεια ανάμειξης του σε κομματικές διενέξεις και σκοπιμότητες.

Το Σωματείο λαμβάνει μέρος στον κοινωνικό διάλογο και στα σοβαρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία αφορούν στο Μεγανήσι και απασχολούν τη Μεγανησιώτικη κοινωνία, καθώς και στις σχετικές επιτροπές διαβούλευσης που προβλέπονται από το νόμο και συστήνονται από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή του Μεγανησίου.

Οι Συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες, εκτός των περιπτώσεων που εξετάζονται προσωπικά ζητήματα και ο ενδιαφερόμενος ή τα ¾ των μελών του Δ.Σ. αιτηθούν κλειστή συνεδρίαση.

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν και οφείλουν, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Δ.Σ., να καταβάλλουν προσπάθειες για τη δημιουργία τοπικών «πυρήνων» μελών του Σωματείου, οι οποίοι να συμβάλλουν στην προώθηση και επίτευξη των σκοπών του, με τη συσπείρωση των Μεγανησιωτών που κατοικούν στην περιοχή τους. Όλες οι ενέργειες και πρωτοβουλίες αυτών των μελών, εγκρίνονται, πριν από την υλοποίηση τους, από το Δ.Σ. το οποίο καθορίζει το εύρος τους, καθώς και τη μεθοδολογία.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44

Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου : Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από σαράντα τέσσερα άρθρα, ισχύει από την έγκριση του, από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: